Osiągnięcia

Alicja Drzewiecka Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego!

8 lutego 2018

W piątek 2 lutego w Poznaniu odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Z ogromną radością i dumą informujemy, że Alicja Drzewiecka z klasy 2a uzyskała tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Alicja przygotowywała się do konkursu pod kierunkiem swej polonistki- pani Katarzyny Sarnowskiej. Tytuł Laureata zapewnia nie tylko szóstkę z języka polskiego, ale Alicja będzie też zwolniona w klasie trzeciej z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku. Warto również dodać, że laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Gratulujemy!