Rekrutacja

Oferta edukacyjna szkoły w roku szkolnym 2018/2019

28 lutego 2018

Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2018 Burmistrza Śremu z dnia 30 stycznia 2018r. w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów będzie prowadziła nabór do oddziałów klasowych na następujących poziomach:

  • kl. I – oddziały ogólne;
  • kl. IV – oddział ogólny;
  • kl. IV – oddział z innowacją z zakresu języka angielskiego (dodatkowa godz. języka angielskiego);
  • kl. IV – oddział z innowacją z zakresu tańca (dodatkowo 3 godz. zajęć tanecznych);
  • kl. IV – klasa sportowa piłka siatkowa/piłka koszykowa – 10 godz. wychowania fizycznego w tygodniu (4 godz. zajęć ogólnorozwojowych/ 6 godz. zajęć kierunkowych);
  • kl. VII – oddział ogólny;
  • kl. VII – oddział dwujęzyczny (5 godzin języka angielskiego w tygodniu oraz lekcje geografii i edukacji dla bezpieczeństwa w języku angielskim).

Klasy z dodatkowymi godz. zajęć z języka angielskiego oraz klasa sportowa powstaną w zależności od zainteresowania ofertą edukacyjną szkoły.

 

Deklaracja dla kandydata do klasy IV lub VII Szkoły Podstawowej nr 5 w Śremie


Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Śremu z dnia 30 stycznia 2018 r


Dodatkowe informacje dla rodziców uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas z innowacjami pedagogicznymi w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie w roku szkolnym 2018/2019
 

Dodatkowe informacje dla rodziców uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie w roku szkolnym 2018/2019
 

Regulamin naboru do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie na rok szkolny 2018/2019