Rekrutacja

Oferta edukacyjna szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 14/2019 oraz zarządzeniem nr 15/2019 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2019 r. w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów będzie prowadziła nabór do oddziałów klasowych na następujących poziomach:

  • kl. I – oddziały ogólne;
  • kl. IV – oddział ogólny;
  • kl. VII – oddział dwujęzyczny (5 godzin języka angielskiego w tygodniu oraz na poziomie klasy ósmej - lekcje geografii i edukacji dla bezpieczeństwa w języku angielskim).

Harmonogram rekrutacji

  • Od 1 do 22 marca 2019 r. - składanie w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych zgłoszeń/wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów);
  • 25 marca 2019 r. godz. 17.00 – sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej;
  • 26 marca 2019 r. - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • od 27 do 28 marca 2019 r. - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane;
  • 29 marca 2019 r. – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN mogą za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji sprawdzić wyniki rekrutacji.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną zamieszczone w widocznym miejscu w szkołach podstawowych.


Harmonogram rekrutacji uzupełniającej (dotyczy tylko przyjęcia ucznia do klasy I)

Od 10 do 19 czerwca 2019 r. – na wolne miejsca w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Uwaga!

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do klasy IV nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do szkoły. Po weryfikacji wniosków nastąpią konsultacje pomiędzy dyrektorami poszczególnych szkół dot. tworzenia oddziałów na poziomie klas IV w roku szkolnym 2019/2020.
  2. Klasa dwujęzyczna powstanie w zależności od zainteresowania ofertą edukacyjną szkoły.

Dodatkowe informacje dla rodziców uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie w roku szkolnym 2019/2020

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim, będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, cześć historii dotyczącej Polski i cześć geografii dotyczącej geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, cześć historii powszechnej lub matematykę.

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Dokumenty

Potwierdzenie woli
 

Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
 

Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV lub VII Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie na rok szkolny 2019/2020
 

Informator dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
 

Informator dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do klasy czwartej lub siódmej