Rada Rodziców

Informacje Rady Rodziców

29 listopada 2017

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 • Przewodniczący: Łukasz Czekała
 • Zastępca : Dominika Kurzawa
 • Skarbnik : Kinga Mikołajczyk
 • Sekretarz : Joanna Preiss


Rodziców i uczniów zachęcamy do kontaktu:

 • telefon kontaktowy: 606 466 691 (Łukasz Czekała)
 • facebook : https://www.facebook.com/rrg1srem/
 • konto bankowe: SBL O/ŚREM : 48 9084 0003 0008 7258 2000 0001


Rada Rodziców zgodnie ze swoim regulaminem jest przedstawicielem rodziców i współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim poprzez:

 • reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
 • współpracę z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Nauczycielami, Samorządem Uczniowskim współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczane na wspieranie działalności szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pozalekcyjnej pracy wychowawczej i różnych form opieki nad dziećmi.

Co roku fundusze Rady Rodziców są przeznaczane między innymi na:

 • dofinansowanie imprez szkolnych,
 • dofinansowanie samorządu uczniowskiego,
 • organizację i dofinansowanie połowinek klas drugich gimnazjum oraz balu klas trzecich gimnazjum,
 • ufundowanie nagród okolicznościowych dla uczniów w ramach konkursów, osiągnięć w nauce i sporcie,
 • ufundowanie niespodzianek z okazji pasowania uczniów,
 • ufundowanie nagród na zakończenie roku szkolnego.