Taking too long? Close loading screen.
godlo

Wyszukiwarka

bip
erasmus
etwinning

KALENDARZ ORGANIZACYJNY

kalendarz

Rada Rodziców

Informacje Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 • Przewodniczacy: Joanna Preiss
 • Zastępca: Marta Tomaszewska
 • Skarbnik: Magdalena Sika
 • Sekretarz: Martyna Walkowiak


Rodziców i uczniów zachęcamy do kontaktu:

 • telefon kontaktowy: Joanna Preiss 663 688 466
 • facebook : https://www.facebook.com/rrg1srem/
 • konto bankowe: SBL O/ŚREM : 48 9084 0003 0008 7258 2000 0001


Rada Rodziców zgodnie ze swoim regulaminem jest przedstawicielem rodziców i współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim poprzez:

 • reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
 • współpracę z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Nauczycielami, Samorządem Uczniowskim współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczane na wspieranie działalności szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pozalekcyjnej pracy wychowawczej i różnych form opieki nad dziećmi.

Co roku fundusze Rady Rodziców są przeznaczane między innymi na:

 • dofinansowanie imprez szkolnych,
 • dofinansowanie samorządu uczniowskiego,
 • organizację i dofinansowanie połowinek klas drugich gimnazjum oraz balu klas trzecich gimnazjum,
 • ufundowanie nagród okolicznościowych dla uczniów w ramach konkursów, osiągnięć w nauce i sporcie,
 • ufundowanie niespodzianek z okazji pasowania uczniów,
 • ufundowanie nagród na zakończenie roku szkolnego.
Skip to content