Taking too long? Close loading screen.
godlo

Wyszukiwarka

bip
erasmus
etwinning

KALENDARZ ORGANIZACYJNY

kalendarz

Kalendarz organizacyjny

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

SIERPIEŃ
28.08.2023 Spotkanie integracyjne dla uczniów klas I
30.08.2023 Organizacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
PIERWSZY OKRES KLASYFIKACYNY – 01.09.2023-21.01.2024
WRZESIEŃ
04.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
20.09.2023 Zebranie z rodzicami
PAŹDZIERNIK
13.10.2023 Obchody Święto Komisji Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
LISTOPAD
09.11.2023 Zebranie z rodzicami
GRUDZIEŃ
22.12.2023 Klasowe spotkanie opłatkowe
23.12-31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ
15.01.2024 Wystawienie ocen za I okres klasyfikacyjny
25.01.2024 Zebranie z rodzicami
DRUGI OKRES KLASYFIKACYNY – 22.01.2024-21.06.2024
LUTY
12.02-25.02.2024 Ferie zimowe
MARZEC
20.03-22.03.2024 Rekolekcje wielkopostne
28.03-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
KWIECIEŃ
18.04.2024 Zebranie z rodzicami
MAJ
02.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
14.05.2024 Poinformowanie uczniów i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz nagannym zachowaniu
15.05.2024 Konsultacje dla rodziców- nauczyciele bloku humanistycznego, języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej, n-le współorganizujący (kl. I-III), psycholog szkolny, logopeda
16.05.2024 Konsultacje dla rodziców- nauczyciele bloku matematyczno-przyrodniczego, artystyczno-sportowego, nauczyciele współorganizujący (kl. IV- VIII), pedagog szkolny
14.05-16.05.2024 Egzamin ósmoklasisty (dni wolne o zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
CZERWIEC
10.06-12.06.2024 Egzamin ósmoklasisty w dodatkowym terminie
07.06.2024 Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
14.06.2024 Wystawienie ocen rocznych
20.06.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21.06.2024 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Skip to content